Taisyklės

Taisyklės

MANO TEISĖS IR PAREIGOS:

 • AŠ ESU SVARBUS(I)… IR KITI YRA SVARBŪS.
 • AŠ GALIU LAISVAI REIKŠTI SAVO JAUSMUS IR SAKYTI KĄ GALVOJU, BET TURIU LAIKYTIS KLASĖS  TAISYKLIŲ.
 • AŠ TURIU TEISĘ JAUSTIS SAUGUS: NIEKAS NEGALI MANĘS STUMDYTI AR MUŠTI… IR AŠ NESKAUDINU KITŲ.
 • NIEKAM NEVALIA IŠ MANĘS ŠAIPYTIS… IR AŠ PRIVALAU GERBTI KITUS.
 • AŠ TURIU TEISĘ TYRINĖTI IR PAŽINTI MANE SUPANTĮ PASAULĮ, BET PRIVALAU JĮ SAUGOTI IR TAUSOTI.
 • AŠ TURIU TEISĘ ŽAISTI… IR PAREIGĄ PRIIMTI Į ŽAIDIMĄ KITUS.
 • AŠ TURIU TEISĘ KLYSTI… IR PAREIGĄ PASITAISYTI.
 • AŠ TURIU TEISĘ BŪTI MYLIMAS(A) IR PRIŽIŪRIMAS(A)… IR TURIU IŠMOKTI  DRAUGAUTI IR MYLĖTI KITUS.
 • AŠ TURIU TEISĘ SVEIKAI IR SOČIAI MAITINTIS… BET NEGALIU MĖTYTI MAISTO.
 • AŠ TURIU TEISĘ UGDYTIS  JAUKIOJE KLASĖJE… IR PAREIGĄ PADĖTI JĄ SUTVARKYTI.
 • KAI MAN NEGERA, MOKYTOJA VISADA MANIMI PASIRŪPINA, O AŠ TURIU PASIRŪPINTI KITAIS,  JEI  REIKIA MANO PAGALBOS.
 • AŠ PUSĘ DIENOS  PRALEIDŽIU MOKYKLOJE… TODĖL NORIU, KAD MAMA IR TĖTIS DOMĖTŲSI,  KAIP MAN ČIA SEKASI.

 

LAIKYSIUOSI ŠIŲ KLASĖS TAISYKLIŲ:

Auksinė taisyklė:
Elgiuosi taip, kaip norėčiau, kad su manimi elgtųsi.

1. Atidžiai išklausau mokytoją ir draugą..

2. Norėdamas(a) pasisakyti keliu ranką ir laukiu pakvietimo kalbėti.

3. Visada būnu draugiškas(a), padedu kitiems.

4. Esu mandagus(i) ir svetingas(a).

5. Nevėluoju į mokyklą. Laiku pasiruošiu pamokai.

6. Nešiukšlinu, palaikau švarą ir tvarką.

7. Neimu kitų vaikų daiktų nepasiklausęs(usi).

8. Stengiuosi būti savarankiškas(a).

9. Pertraukų metu užsiimu ramia veikla.