Metodinė veikla

Metodinė veikla

“Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu
Konfucijus

2017 metai

2017 m. gimnazijos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.

2017 m. gimnazijos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė.

2017 m. gimnazijos tarybos narė.

2017 m. lapkričio 10 d. Tarptautinėje švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamojoje konferencijoje pristatytas pranešimas „Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekto iššūkiai, paslaptys, patirtys ir atradimai Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje“, pasidalinta gerąja patirtimi. Vilnius, Pažymėjimas Nr. K17 – 15

2017 m. kovo mėnesį organizavau Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose “Olympis 2017 – Pavasario sesija“. UAB “Advertis”.

2017m. kovo mėnesį paruošiau mokinius dalyvavimui Respublikiniame lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2017 – Pavasario sesija“, gavusius I – III laipsnio diplomus. Pažymėjimai Nr. 2017208573, Nr.2017208574, Nr. 2017208575. UAB „Advertis“.

2017 m. vasario 21d. respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Noriu žinoti“. Kartu su mokiniais pristatytas pranešimas „Kelyje būk atsargus šito mokyk ir draugus – 2016“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažyma Nr. MP-82.

2016 metai

2016 m. gimnazijos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.

2016 m. gimnazijos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė.

2016 m. gimnazijos tarybos narė.

2016 m. lapkričio 1-30 d. organizavau Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose “Olympis 2016 – Rudens sesija“. UAB “Advertis”. Pažymėjimas N454P372

2016m. lapkričio mėnesį paruošiau mokinius dalyvavimui Respublikiniame lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2016 – Rudens sesija“, gavusius I laipsnio diplomus. Pažymėjimai Nr. 2016208573, Nr.2016208574, Nr. 2016208575. UAB „Advertis“.

2016 m. rajono ketvirtų klasių mokinių standartizuotų testų vertinimo komisijos narė.

2016 m. kovo mėn. 22 d. dalyvavau 6 val. Kelmės rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje  „Gera pamoka – sėkmingas kelias į išmokimą“, kurioje skaičiau pranešimą „Aktyvieji mokymo(si) metodai lietuvių kalbos pamokoje“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažyma Nr. MP – 61

 

2014 metai

2013- 2014 m.  dalyvavau įgyvendinant patyčių ir smurto prevencijos programą gimnazijoje, vedžiau 40 val. mokymosi ir supervizijų grupės susirinkimus. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vilnius. Pažymėjimas Nr. 5ESF5 – 880.8

2014 m. balandžio mėn.23 d. organizavau Kelmės rajono ugdymo įstaigų 3 – 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto ir 2 klasės mokinių dailyraščio konkursą. Pažyma Nr. MP – 286

2013 metai

2013 m. balandžio mėn.24 d. organizavau Kelmės rajono ugdymo įstaigų 3 – 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursą, buvau darbų vertinimo komisijos narė. Pažyma Nr. MP – 354

2013 m.  buvau gimnazijos 3 – 4 klasių mokinių matematikos olimpiados organizavimo ir darbų vertinimo komisijos narė. Įs. Nr V- 5

2013 m. sausio mėn. 3- 31 d. mano parengta mokymo priemonė “Kiškučių nuotykiai matematikos šalyje“ buvo eksponuojama rajoninėje parodoje “Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam mokiniui“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažyma Nr. MP – 67

2013 m. sausio mėn. 3 d. dalyvavau 6 val. metodinėje dienoje  “Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam mokiniui“, kurioje skaičiau pranešimą „Gera mokymo priemonė – sėkmingo ugdymo dalis“. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažyma Nr. MP – 05

2012 metai

2012 m. balandžio mėn. 12 d. dalyvavau metodinėje dienoje “Inovatyvių ugdymo metodų taikymas pradiniame ugdyme“ir pristačiau vaizdines priemones, padedančias mokinims geriau ir greičiau įsisavinti matematikos pamokos medžiagą. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažyma Nr. MP – 296

2012 m. balandžio mėn. 6 d. dalyvavau metodinėje dienoje – viktorinoje “Vaikų velykėlės“, kurioje pristačiau pradinių klasių mokinių parengtą programą. Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažyma Nr. MP – 175

2012 m. kovo 16 d. – matematikos “Kengūros” konkurso darbo vykdymo grupės narė. Įsakymo Nr. V- 148

2012 m.  pasirinktos problemos gimnazijoje nagrinėjimo ir įsivertinimo darbo grupės narė. Įsakymas Nr. V – 45

2011 metai

2011 m. kovo mėn. 18 d.  organizavau ir paruošiau mokinius Užvenčio zonos pradinių klasių mokinių ir mokytojų metodinei – pažintinei konferencijai “Žemė – gyvybės nešėja.“ Kelmės Suaugusiųjų mokymo centras. Pažymėjimas Nr. MP – 106

2011 m. gimnazijos biudžeto projekto 2012 m. sudarymo komisijos narė. Įsakymo Nr. V – 48

2011 – 2013 m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo darbo grupės narė. Įs. Nr. V – 127

2010 – 2011 m. m. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.

2010 metai

2010 m. gimnazijos biudžeto projekto 2011 m. sudarymo komisijos narė. Įsakymo Nr. V – 40

2009 metai

2009 m. birželio mėn. – pagrindinio ugdymo mokymosi pasiekimų patikrinimo vykdymo grupės narė (lietuvių kalbos, istorijos egzaminai).

2009 m. gegužės mėn. Vaikų socializacijos programos “Gyvenimo trikampis – mintis, žodis veiksmas“ darbo grupės narė. Įsakymas Nr. V – 177

2009 m. balandžio mėn. mokyklos bendruomenės (mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) informa-vimo sistemai parengti darbo grupės narė. Įsakymas Nr. 147

2009 m. kovo 16 d. – matematikos “Kengūros” konkurso darbo vykdymo grupės narė. Įsakymas Nr. V- 131

2009 m. gimnazijos biudžeto projekto 2010 m. sudarymo komisijos narė. Įsaakymas Nr. V – 41

2008 metai

2008 m. gruodžio 27 d. Vaikų socializacijos programos, vykdomos visus metus, darbo grupės narė. Įsakymas V – 95

2008 m. birželio 2 – 6 d. dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos “Tautosakos skrynelė” organizatorė. Įsakymas Nr. V – 227

2008 m. kovo 27 d. – matematikos “Kengūros” konkurso darbo vykdymo grupės narė. Įsakymo Nr. V- 169